Bohuslän-Dals Fågelhobby

Foto: Anderssons THN

Bohuslän-Dals fågelhobby  

Vi har funnits sedan 1991 och är en intresseförening för alla som är intresserade av fågelhobby. Bohuslän- Dals fågelhobby är en del av riksförbundet svensk fågelhobby: Http://fagelhobby.nu


Program våren 2022

Våra månadsmöten är i Centrala trafikskolans lokaler, Lagerbergsgatan 43 Uddevalla andra söndagen i månaden kl 16 om inte annat anges.
13 mar 
Årsmöten! gånger två stycken för år 2020 och 2021 samt bildvisning av David
10 apr  Föredrag om Sydafrika med Ingemar Hammarström
   8 maj      
Besök på Nordens ark. Klockan 10 på Nordens Ark eller klockan 9 vid lokalen för samåkning 
12 jun   Hemma hos Lennart Sand. Klockan 14 hos Lennart eller 12.45 vid lokalen för samåkning

Medlemskap

Vi hoppas att du vill fortsätta att vara medlem! Även nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! 

Medlemsavgiften är 400:- /fullbetalande  och 60:- /familjemedlem

Detta betalas in på pg. 483394-3 senast 31/12 2021 för att få tidningen i tid. 

Skriv namn adress och telefonnummer i meddelandefältet.

Med förhoppningar om att vi kan ha möten, resor och aktiviteter så snart som möjligt.

Viktigt!
Fågelinfluensan sprids igen, läs mer i länkarna nedanAngående fågelinfluensan

Den 2 november 2021 beslutade jordbruksverket att upprätta ett skyddsnivå 2-område för hela Västra Götaland. Beslutet är en

förebyggande åtgärd för att minska risken för smitta med Fågelinfluensa (AI) från vilda fåglar till tamfåglar.

Skyddsnivå 2 innebär 

·         Du som håller fjäderfä eller hägnat vilt ska hålla dem inomhus. Om detta inte är möjligt av djurskyddsskäl kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men fåglarna ska ges foder och vatten inomhus eller åtminstone under tak.

·         Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar* ska hållas inhägnade. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

·         Det är förbjudet att ställa ut och tävla med fåglar.


Senast uppdaterad 202-04-10