Bohuslän-Dals fågelhobby  

Vi har funnits sedan 1991 och är en intresseförening för alla som är intresserade av fågelhobby. Bohuslän- Dals fågelhobby är en del av riksförbundet svensk fågelhobby: Http://fagelhobby.nu


Program våren 2023

Våra månadsmöten är i Centrala trafikskolans lokaler, Lagerbergsgatan 43 Uddevalla andra söndagen i månaden kl 16 om inte annat anges.
   8 jan 
David visar bilder i lokalen.     
12 feb  Årsmöte, Ingemar håller föredrag.
12 mar 
Henrik håller föredrag om ormar.   
16 aprThomas håller föredrag om amazoner. OBS! ändrat till den 16/4
14 maj Hemma hos Ulf i Ed kl 14. Samling kl 12.45 vid lokalen för samåkning. 
11 jun  Hemma hos Alice butik i Tanumshede kl 14. Samling vid lokalen 12.45 för samåkning.

Medlemskap

Vi hoppas att du vill fortsätta att vara medlem! Även nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! 

Medlemsavgiften är 400:- /fullbetalande  och 60:- /familjemedlem

Detta betalas in på pg. 483394-3 senast 31/12 2021 för att få tidningen i tid. 

Skriv namn adress och telefonnummer i meddelandefältet.

Med förhoppningar om att vi kan ha möten, resor och aktiviteter så snart som möjligt.

Viktigt!
26 jan 2023 fick Sverige sitt första fall av fågelinfluensa för säsongen. Den drabbade en tamfågelbesättning bestånde av hobbyhöns i Tidaholms kommun.

Angående fågelinfluensan

Den 16 november 2022 beslutade jordbruksverket att upprätta ett högriskområde för hela Västra Götaland. Beslutet är en

förebyggande åtgärd för att minska risken för smitta med Fågelinfluensa (AI) från vilda fåglar till tamfåglar.

Allmänna tips

  • Förhindra kontakt med vilda fåglar och minimera risken för indirekt kontakt med vilda fåglar och deras fjädrar och avföring.
  • Se över byggnader och utför nödvändigt underhåll så de är täta och har fungerande vattenavrinning.
  • Säkerställ att ventilationsdon är fågelsäkrade och laga eventuella brister i fågelnät och huvar.
  • Ge foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd utomhus om du håller dina fjäderfän utomhus.
  • Se till att endast nödvändiga personal har tillträde till djurutrymmena.
  • Klipp ned gräs och håll rent runt byggnader och inhägnader.
  • Kontrollera och bekämpa skadedjur regelbundet.
  • Byt kläder och skor vid hygiengränsen när du går in i utrymmen där du håller fåglar.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten och använd dessutom gärna handsprit.


Senast uppdaterad 2023-03-13